Dezinfekce

Dezinfekce

Jsme specialisté na dezinfekce. Máme 30 let zkušeností!

Dezinfekce je cesta jak bojovat proti koronaviru.

V současné situaci je dezinfekce nedílnou součástí našich životů. Základním pravidlem pro úspěšnou dezinfekci je přerušení šíření nákazy od zdroje k vnímavému jedinci. Obecně se jedná se o postupy, kterými zbavujeme prostředí nebo předměty choroboplodných zárodků, tedy virů a bakterií.


Pro většinu našich klientů provádíme dezinfekci formou servisu, kdy dojíždíme ke klientovi v pravidelných intervalech. Nejčastěji týdenních nebo měsíčních. Dezinfekční servis sestavujeme dle individuálních potřeb a požadavků klienta případně jeho zaměstnanců a zákazníků. Servis je pro klienta vždy komfortní, velmi efektivní v boji proti virům včetně Covid – 19 a v neposlední řadě ekonomicky výhodný.

Odborně provádíme také dezinfekci preventivní i ohniskovou v místech pozitivního výskytu nákazy onemocnění Covid -19, ale i jiných infekčních onemocnění. Část našich klientů, například společnosti s velkými open office, nebo společnosti s frekventovanými provozovnami naše služby pravidelně využívají v období chřipkových epidemíí jako účinnou formu boje proti onemocnění a nejefektivnější způsob snížení počtu zaměstnanců v pracovní neschopnosti.

Námi používané postupy v dané oblasti jsou velmi účinné a spolehlivé. Jsou podložené dlouhodobou praxí v oboru.

Dezinfekční přípravky, které používáme, mají spolehlivé účinky proti bakteriím, virům  včetně Covid –19 a plísním.

Všechny námi využívané dezinfekční prostředky jsou cetifikované.

Ochrannou dezinfekci provádíme na základě osvědčení vydaného hygienickou stanicí dle § 258/2000 Sb.

Dezinfekce kanceláří

Kde se většina z nás setkává s nejvíce lidmi za den? V zaměstnání. A ne všechny kanceláře a open space dnes zejí prázdnotou. I mezi kancelářskými profesemi nacházíme takové, které nemohou pracovat z domova. V tu chvíli přicházejí ke slovu hygienická opatření.

Jestli se v současné době nějaké sousloví stalo mnohonásobně více skloňovaným než dříve, jsou to právě hygienická opatření v oblasti dezinfekce. V zaměstnání a kancelářích jsou však důležitější než kde jinde, vždyť tam trávíme třetinu dne.

Velká většina zaměstnavatelů si právě v souvislosti s koronavirovou pandemií  uvědomila, jak důležitým hygienickým opatřením je plošná, nebo prostorová dezinfekce. Dokážeme díky ní odstranit z povrchů a prostoru 99,9% všech bakterií, plísní i virů včetně viru Covid- 19.

Při dezinfekci kancelářských prostor dezinfikujeme všechny povrch, kterých se zaměstnanci dotýkají (dveře, stoly, židle, skříně, atd), všechny místnosti, ve kterých se zaměstnanci pohybují včetně zasedacích místností, ale i schodišť, výtahů, kuchyněk, recepcí atd. Dezinfekční zásahy doporučujeme pravidelný a 2-3 týdenní interval dle frekvence osob v kancelářích.

Nejčastěji využívanou a námi doporučovanou technologií je dezinfekce polymerem, kde je výrobcem garantována až 21 denní trvanlivost. Polymerová dezinfekce současně nevytváří zápach a nemá negativní vliv na povrchy.

Dezinfekce nebytových prostor

Dezinfekce půdy – po kontaminaci, například od ptačího trusu je nutné provést dezinsekci , poté  vyklizení , vyčištění a následně vydezinfikovat. Dříve. Pak je možné obyvateli domu prostor jakkoliv využívat. V tomto případě doporučujeme jednorázovou, případně jednou opakovanou dezinfekci aplikovanou postřikem.

Dezinfekce sklepů – nejčastěji se provádí při vyklízení sklepů, po haváriích kanalizací, po povodních anebo v případě, že do sklepa proniknou hlodavci. V tomto případě se dezinfekce provádí po deratizačním ošetření, protože i hlodavci mohou přenášet na člověka a zvířata infekční onemocnění (např. leptospirózu). V tomto případě doporučujeme jednorázovou, případně jednou opakovanou dezinfekci pomocí postřiku.

Dezinfekce skladů – využívají nejčastěji ti klienti, kteří mají velkokapacitní sklady s velkou frekvencí zaměstnanců. Tady je jedná převážně o plošnou, nebo prostorovou dezinfekci, která je součástí prevence přenosu infekčních onemocnění včetně Covid – 19.

Dezinfekce školních zařízení – je prováděna zejména preventivně v souvislosti s rizikem přenosu koronaviru. Při dezinfekci škol a školek proti koronaviru doporučujeme pravidelné zásahy nejčastěji týdenní. Dezinfekci provádíme vždy po pracovní době, druhý den ráno se děti i zaměstnanci mohou bez obav vrátit do všech dezinfikovaných prostor. Dezinfekce školních zařízení je významná v boji proti Covid – 19. 

Dezinfekce sociálních a zdravotních zařízení- dezinfekci jsem schopni provést za provozu zařízení, potřebujeme pouze součinnost personálu tak, aby nebyl narušen chod zařízení. Dezinfekce proti koronaviru v sociálních ani zdravotnických zařízeních není zdravotně závadná pro pacienty. Dezinfekci v těchto typech zařízení lze provádět jako preventivní formou servisu, ale i jako ohniskovou v místě výskytu onemocnění Covid -19, nebo jiného infekčního onemocnění.

Pravidelně provádíme dezinfekci ambulantních poliklinik proti koronaviru, dezinfekci domovů seniorů i nemocničních zařízení. Máme v této oblasti bohaté mnohaleté zkušenosti.

Dezinfekce bytů– v současné době je nejčastěji prováděna v případě výskytu koronaviru jako ohnisková dezinfekce proti Covid- 19. Velmi častá je ale dezinfekce bytů po jiné infekční nemoci, po vyklizení dlouho nepoužívaného nebo hygienicky zanedbaného bytu anebo po úmrtí obyvatele bytu. Nejčastěji využíváme dezinfekci fogováním, která je rychlá, účinná a proniká do nejjemnějších spár.

Dezinfekce státních zařízení a úřadů – vzhledem k tomu že se jedná o velmi frekventovaná místa, kterými denně projde několik desítek až stovek lidí, doporučujeme v tomto případě provádět zásahy preventivní formou dezinfekčního servisu na pravidelné bázi. Preventivní dezinfekce proti Covid- 19 je v tomto případě zásadním plošným preventivním opatřením proti koronaviru. Lze ji provádět před anebo po úřední době daného úřadu.

Další naší specializací jsou i DERATIZACE a DESINSEKCE