Dezinfekce nebytových prostor

Dezinfekce půdy– po kontaminaci, například od ptačího trusu je nutné provést dezinsekci , poté  vyklizení , vyčištění a následně vydezinfikovat. Dříve. Pak je možné obyvateli domu prostor jakkoliv využívat. V tomto případě doporučujeme jednorázovou, případně jednou opakovanou dezinfekci aplikovanou postřikem.

Dezinfekce sklepů- nejčastěji se provádí při vyklízení sklepů, po haváriích kanalizací, po povodních anebo v případě, že do sklepa proniknou hlodavci. V tomto případě se dezinfekce provádí po deratizačním ošetření, protože i hlodavci mohou přenášet na člověka a zvířata infekční onemocnění (např. leptospirózu). V tomto případě doporučujeme jednorázovou, případně jednou opakovanou dezinfekci pomocí postřiku.

Dezinfekce skladů– využívají nejčastěji ti klienti, kteří mají velkokapacitní sklady s velkou frekvencí zaměstnanců. Tady je jedná převážně o plošnou, nebo prostorovou dezinfekci, která je součástí prevence přenosu infekčních onemocnění včetně Covid – 19.

Dezinfekce školních zařízení- je prováděna zejména preventivně v souvislosti s rizikem přenosu koronaviru. Při dezinfekci škol a školek proti koronaviru doporučujeme pravidelné zásahy nejčastěji týdenní. Dezinfekci provádíme vždy po pracovní době, druhý den ráno se děti i zaměstnanci mohou bez obav vrátit do všech dezinfikovaných prostor. Dezinfekce školních zařízení je významná v boji proti Covid – 19.

Dezinfekce sociálních a zdravotních zařízení- dezinfekci jsem schopni provést za provozu zařízení, potřebujeme pouze součinnost personálu tak, aby nebyl narušen chod zařízení. Dezinfekce proti koronaviru v sociálních ani zdravotnických zařízeních není zdravotně závadná pro pacienty. Dezinfekci v těchto typech zařízení lze provádět jako preventivní formou servisu, ale i jako ohniskovou v místě výskytu onemocnění Covid -19, nebo jiného infekčního onemocnění.

Pravidelně provádíme dezinfekci ambulantních poliklinik proti koronaviru, dezinfekci domovů seniorů i nemocničních zařízení. Máme v této oblasti bohaté mnohaleté zkušenosti.

Dezinfekce bytů– v současné době je nejčastěji prováděna v případě výskytu koronaviru jako ohnisková dezinfekce proti Covid- 19. Velmi častá je ale dezinfekce bytů po jiné infekční nemoci, po vyklizení dlouho nepoužívaného nebo hygienicky zanedbaného bytu anebo po úmrtí obyvatele bytu. Nejčastěji využíváme dezinfekci fogováním, která je rychlá, účinná a proniká do nejjemnějších spár.

Dezinfekce státních zařízení a úřadů– vzhledem k tomu že se jedná o velmi frekventovaná místa, kterými denně projde několik desítek až stovek lidí, doporučujeme v tomto případě provádět zásahy preventivní formou dezinfekčního servisu na pravidelné bázi. Preventivní dezinfekce proti Covid- 19 je v tomto případě zásadním plošným preventivním opatřením proti koronaviru. Lze ji provádět před anebo po úřední době daného úřadu.