Dezinfekce říčního jeřábu

Kromě dezinfekce běžných pracovních, kancelářských a nebytových prostor jsem schopni dezinfikovat i neobvyklá pracovní místa, v tomto případě se jednalo o říční jeřáb na Vltavě. zaměstnavatel objednat dezinfekci jeřábu kvůli výskytu Covid- 19 jeho obsluhy.
 
Dezinfekci jsem provedli postřikem, dezinfikovali jsem profesionálními dezinfekčními prostředky, kterými zabraňujeme šíření Covid- 19. 
 
Kromě jeřábu jsem vydezinfikovali i přilehlé pracovní prostory na pontonu a lodě. 
V případě že nás klient kontaktuje s urgentní potřebou dezinfekce kvůli výskytu koronaviru pracovního prostoru svých zaměstnanců, jednáme neodkladně, uvědomujeme si potřebu rychlé dezinfekce, aby mohla být co nejrychleji obnovena pracovní činnost.